ผู้เขียน หัวข้อ: รับวาดแบบโกดัง โรงงาน โครงหลังคา ทำเป็น 3D ตึกต่างๆ ถูกต้องตามข้อบังคับที่เกี่ยว  (อ่าน 5 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

พฤศจิกายน 10, 2018, 01:14:06 AM
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1552
    • ดูรายละเอียด

รับวาดแบบแล้วก็วางแบบตกแต่งภายใน  โครงหลังคาและโครงข้างหลังแบบไม่มี Truss โกดัง รับเขียนแบบโรงงาน
แปลนโครงสร้าง
ความยั่งยืนแข็งแรงของอาคาร ผู้จะรับผิดชอบโดยตรงในการวางแบบคือ วิศวกรองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่ส่วนต่ำสุดหรือข้างล่างสุดคือ ฐานราก เสา คาน บันได พื้น ฝาผนัง และก็ไปจบที่ส่วนที่อยู่สูงสุดคือ หลังคาเป็นลำดับ การพิจารณาออกแบบแบบแปลนโครงสร้าง จะใคร่ครวญงานทางสถาปัตยกรรม ได้แก่ แบบแปลนพื้นหรืแผนผังพื้นเป็นหลัก
ความหมายของแปลนส่วนประกอบ
แบบแปลนองค์ประกอบหรือผังองค์ประกอบ หมายถึง แบบรูปในแนวราบหรือแนวราบ มีลักษณะเป็นภาพ 2 มิติ (กว้างกับยาว) ที่แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับรูปร่าง พื้นที่ และตำแหน่งการจัดวางองค์ประกอบโครงสร้าง แบ่งเป็นส่วนๆที่มีความสำพันธ์เชื่อมโยงกับแบบแปลนพื้นหรือแผนผังพื้น จากส่วนที่อยู่ใต้ดินขึ้นมาบนดินไปหมดที่โครงหลังคาตามลำดับ ด้วยการใช้เครื่องหมาย เส้น อักษรย่อ ตัวเลข รวมทั้งมาตราส่วนประกอบกันเพื่อสื่อความหมาย
โครงสร้างใต้ดิน
โครงสร้างใต้ดิน (Sub structure)เป็นองค์ประกอบส่วนล่างของตึกที่ฝังจมอยู่ใต้ดิน หรือวางสัมผัสกับพื้นดินเป็นส่วนมาก เป็นองค์ประกอบที่รับน้ำหนักส่วนประกอบเหนือดินของตึก ยกตัวอย่างเช่น โครงสร้างรองรับแล้วก็เสาตอหม้อ มีเนื้อหาดังนี้
1. ฐานราก (Footing)เป็นองค์ประกอบส่วนที่อยู่ข้างล่างสุดของอาคาร เพื่อถ่ายหรือกระจายน้ำหนักขั้นสุดท้ายลงสู่ดินใต้โครงสร้างรองรับ รากฐานยังแบ่งย่อยออกเป็น 2 ชนิดเป็นโครงสร้างรองรับแผ่แล้วก็โครงสร้างรองรับเข็มเป็นต้น
2. เสาเสาหลัก (Ground Column) คือ เสาสั้นส่วนที่อยู่ข้างล่างสุด ระหว่างฐานรากกับคาน โดยปกติเสาเสาหลักจะจมอยู่ใต้ดิน ปฏิบัติหน้าที่รับแรงอัดหรือน้ำหนักในทางดิ่ง แล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่ฐานรากรวมทั้งเสาเข็ม
โครงสร้างเหนือดิน
โครงสร้างเหนือดิน (Super Structure)หมายถึงโครงสร้างที่วางอยู่บนดินเป็นส่วนมาก เป็นส่วนประกอบที่รับน้ำหนักพื้นฐาน เช่น น้ำหนักตายตัวหรือหรือน้ำหนักของโครงสร้าง รวมทั้งน้ำหนักบรรทุก แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่องค์ประกอบใต้ดินถัดไป ดังเช่น เสา คาน พื้น บันไดและโครงหลังคา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. เสา (Column) คือ องค์ประกอบที่วางแนวดิ่ง รับน้ำหนักต่อจากคาน แล้งก็เลยถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาตอหม้อ
2. คาน (Beam)เป็นโครงสร้างที่วางแนวราบ รับน้ำหนักจากผนัง พื้น โครงหลังคา และก็บันได แล้วจึงถ่ายน้ำหนักลงสู่เสาและยึดตรึงเสาให้มั่นคง คานแบ่งได้ 3 ประเภท อย่างเช่น คานหลัก คานรอง และก็คานยื่นฯลฯ คานแบ่งตามตำแหน่งที่ตั้งได้ดังนี้
2.1 คานคอดิน (Ground Beam)หมายถึงคานส่วนที่อยู่ด้านล่างสุดของโครงสร้างปฏิบัติภารกิจยึดตีนเสาให้มั่นคง
2.2 คานทั่วๆไป (Beam) คือ คานที่อยู่ระหว่างคานคอดินกับคานหลังคา
2.3 คานหลังคา (Roof Beam)เป็นคานที่อยู่เหนือสุดขององค์ประกอบ ทำหน้าที่รับโครงหลังคาแล้วก็ยึดหัวเสาให้มั่นคง
3. พื้น (Slab)หมายถึงโครงสร้างพื้นคอนกรีต วางในแนวระดับ รับน้ำหนักบรรทุกโดยตรงแล้วถ่ายน้ำหนักลงสู่คาน หรือดินรองรับใต้ พื้น พื้นแบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 3 ประเภท ดังเช่นว่า พื้นคอนกรีตวางบนดิน (ถนนคอนกรีตรวมทั้งพื้นด้านล่างสุดของตึก) พื้นคอนกรีตวางบนคาน รวมทั้งพื้นคอนกรีตสำเร็จรูปเป็นต้น
4. บันได (Stair)เป็นองค์ประกอบที่พิงในแนวเฉมีขั้นบันไดสำหรับเป็นฟุตบาทที่ต่างระดับกัน แต่ว่าถ้าหากเป็นทางสำหรับรถยนต์และก็ล้อเข็น เรียกว่า ทางลาด (Ramp) แบ่งตามลักษณะการรับน้ำหนักออกเป็น 2 ประเภทดังเช่น บันไดแบบวางบนดินรวมทั้งแบบวางบนคาน
5. หลังคา (Roof)หมายถึงโครงสร้างส่วนที่อยู่ข้างบนสุดของตึก ปฏิบัติภารกิจป้องกันแสงแดด ลม ฝน หิมะ ฝุ่นละออง แล้วก็ความชุ่มชื้น หลังคาบางจำพวกปฏิบัติภารกิจเป็นผนังในตัว แล้วก็บางจำพวกสามารถขึ้นไปใช้ประโยชน์ได้ รูปทรงหลังคามีหลากหลายชนิด ดังเช่น หลังคาเพิง หลังคาจั่ว หลังคาทรงปั้นหยา หลังคาจั่วผสมปั้นหยา หลังคาทรงไทย หลังคาโดม หลังคาโค้ง และก็หลังคาแบน ฯลฯ
องค์ประกอบของแปลนส่วนประกอบ
การเขียนแบบแปลนองค์ประกอบ มีลักษณะการเขียนคล้ายการเขียนแปลนพื้นที่เริ่มต้นจากชั้นที่อยู่ต่ำที่สุด ถ้าหากมีชั้นที่อยู่ใต้ดินก็จะเป็นชั้นที่อยู่ต่ำสุด ขึ้นไปหาชั้นที่อยู่สูงสุด และไปจบที่โครงหลังคา ตามลำดับ องค์ประกอบแบบแปลนส่วนประกอบเบื้องต้น มีดังนี้
1.แปลนรากฐานและก็เสาเสาหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งรูปร่างของฐานราก และก็เสาตอม่อ รวมถึงตำแหน่งเสาเข็ม (หากมี) โดยใช้สัญลักษณ์คำย่อและหมายเลขกำกับ ดังเช่นว่า F1,F2,F3…….GC1,GC2,GC3……..ฯลฯ
2. แปลนคานคอดิน เสา และก็พื้นด้านล่างหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคานคอดิน เสา รวมทั้ง พื้นคอนกรีตวางบนดินโดยใช้เครื่องหมายคำย่อ และเลขหมายควบคุม เช่น GB1,GB2…….C1,C2,C3…….GS1,GS2,GS3…….ฯลฯ
3. แบบแปลนคานรวมทั้งพื้นชั้นทั่วไปเป็นแบบที่แสดงตำแหน่งคาน เสา พื้นคอนกรีตวางบนคาน พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป แล้วก็พื้นไม้วางบประมาณนตงไม้ประเภทต่างๆโดยใช้ตัวย่อและก็เลขหมายควบคุม เป็นต้นว่า B1,B2,B3…..C1,C2,C3………S1,S2,S3…….(พื้นวางบนคาน) และ PS1,PS2…….(พื้นคอนกรีตสำเร็จรูป) เป็นต้น
4. แปลนโครงหลังคาหมายถึงแบบที่แสดงตำแหน่งคานหลังคารวมทั้งส่วนประกอบที่วางพิงบนคานหลังคา อย่างเช่น โครงจันทันเอกหรือโครงถัก (Truss คำย่อ T) จันทันพราง อกไก่ แป สันตะเข้ และตะเข้ราง (รางน้ำ) สามารถแยกเขียนออกเป็น 2 ตอน คือ เขียนเฉพาะแบบแปลนคานหลังคา และก็เขียนแปลนโครงหลังคาจะก่อให้อ่านแบบได้ง่ายขึ้นข้อควรจะจำ สำหรับเพื่อการเขียนแบบโครงสร้างที่พักและตึกขนาดเล็ก ในกรณีที่ไม่มีฐานรากเข็ม เป็นต้นว่า การเขียนแปลนส่วนประกอบในข้อ 1 และข้อ 2 จะเขียนรวมไว้ด้วยกันเป็นแบบแปลนเดียวก็ได้ เรียกชื่อใหม่ว่า แปลนโครงสร้างรองรับ เสา คานคอดิน และพื้นฯลฯ
 
ผลงานบางส่วนของทางลูกค้า


แบบโรงงานผลิตน้ำดื่ม ขนาด 300 ตร.ม.ข้อบังคับที่เกี่ยวเนื่องกับการเขียนแบบแปลนองค์ประกอบ
กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องดังเช่น พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 มีดังนี้
1. การเขียนแปลนโครงสร้างจำเป็นต้องเขียนแสดงให้ครบทุกชั้นเรียงตามลำดับจากข้างล่างสุดไปหมดที่อยู่สูงสุด (โครงหลังคา)
2. มาตราส่วนที่เขียนใช้แบบแปลนโครงสร้างควรจะเป็นมาตราส่วนเดียวกันกับแปลนพื้น อย่างเช่น แบบแปลนพื้นเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 แบบแปลนส่วนประกอบก็จะต้องเขียนด้วยอัตราส่วน 1:100 เช่นเดียวกัน
ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเขียนแปลนองค์ประกอบ
1. การจัดวางรูปแปลนส่วนประกอบ จะต้องจัดวางในลักษณะเดียวกันกับแปลนพื้น
2. ส่วนที่เป็นช่องบันได ไม่ต้องเขียนเป็นแปลนบันได แต่ว่าให้เขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับลงไป แล้วเขียนคำว่า ช่องบันได ทับจุดตัดเส้นทแยงมุมดังกล่าวมาแล้วข้างต้น และช่องเปิดอื่นๆได้แก่ ช่องลิฟต์ และก็ช่องท่อ เป็นต้น
3. การเขียนตัวย่อพื้นห้องลงในแปลนส่วนประกอบ ต้องจัดให้ได้กลางพื้นที่ห้อง ถ้าหากเป็นหลักคอนกรีตสำเร็จรูป จำต้องแสดงแนวทางการวางพิงบนคาน
4. ตำแหน่งหน้าตัดเสาคอนกรีตในแปลนองค์ประกอบ ให้ระบายดำทึบเต็มหน้าตัดเสานอกจากกรณีเสาอยู่ใต้คาน (เสามิได้โด่ทะลุหลังคาน) ให้เขียนเป็นรูปหน้าตัดเสาแล้วเขียนเป็นเส้นทแยงมุมทับหน้าตัดเสานั้น ไม่ว่าเสาสี่เหลี่ยมหรือเสากลม
5. การเขียนแบ่งระยะห่างของแปในแปลนโครงหลังคาจั่วรวมทั้งปั้นหยา สำหรับช่างเขียนแบบที่ด้อยประสบการณ์ จะใช้วิธีวัดระยะห่างจริงลงในแบบโดยตรง โดยมีความคิดว่าเสมือนการวัดระยะในแนวยาว ถือได้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง กล่าวคือ โดยความเป็นจริงความยาวจันทันเป็นระยะในแนวเฉ จะทำให้แบบขัดแย้งกันเกี่ยวกับปริมาณแปในแปลนโครงหลังคากับแบบรูปตัดที่มีปริมาณแปไม่เท่ากัน ที่ถูกต้องต้องเขียนเส้นร่างจำลองเป็นรูปตัดทับบนแบบแปลนแสดงมุมหลังคาราวกับรูปตัด แล้งจึงวัดระยะวางตำแหน่งแปเอียงตามความเอียงจันทันจากตีนชายคาขึ้นไปจบที่สันหลังคา ต่อจากนั้นให้เขียนเป็นเส้นฉายลงมาสู่แบบแปลนหลังคาตามลำดับ
6. การเขียนจระเข้สันแล้วก็จระเข้รางในแบบแปลนโครงหลังคา มุมเฉียงของจระเข้สัน จระเข้ราง ต้องเป็นมุมเฉียง 45 องศา แค่นั้น มูลเหตุด้วยเหตุว่าถ้าเป็นมุมเฉอื่นที่มากหรือน้อยกว่านี้ จะมีผลให้หัวของแปที่มาบรรจบกันตรงตะเข้สันรวมทั้งตะเข้รางเหลื่อมล้ำกัน ซึ่งจะมีผลต่อจำนวนแถวแต่ละด้านของหลังคาจะไม่เสมอกัน
7. การเขียนชื่อคานที่วางทับซ้อนในแนวเดียวกัน อาทิเช่น คานข้างบนอยู่แนวเดียวกับคานเฉลียงพักบันได หรือคานชานพักบันไดอยู่แนวเดียวกับคานด้านล่าง หรืออกไก่คอนกรีตอยู่แนวเดียวกับคานหลังคาให้เขียนสัญลักษณ์ทับ (/) ลงไป ให้คานที่อยู่ต่ำกว่าอยู่หลังเครื่องหมาย ดังเช่นว่า B1/GB1 แปลว่า คาน B1 อยู่ด้านบนคาน GB1 ฯลฯ ในกรณีมีคานอีกตัวอยู่ต่ำกว่าคานทั้งหมด ให้เขียนเครื่องหมายทับหน้าเลขลำดับคานสิ่งเดียว ตัวอย่าง เช่น เขียนว่า /GB2 อยู่ต่ำกว่าคานทั้งหมดทั้งปวง
 
-รับเขียนแบบและออกแบบตึกโรงเก็บของ, โรงงาน ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ -รับวาดแบบและออกแบบอาคารสำนักงาน, อาคารสูง -รับวาดแบบและวางแบบบ้านพักอาศัย ชั้น2 -รับเขียนแบบรวมทั้งดีไซน์บ้านพักอาศัย ชั้น1 -รับเขียนแบบและก็ออกแบบตกแต่ง ห้องพักอาศัย, อาคารสำนักงาน, ร้านรวงในห้าง -รับวางแบบภาพนำเสนอโครงงาน(3D) Perspective -รับแกะแบบแปลน, แบบบ้าน รวมทั้งอื่นๆยกตัวอย่างเช่น 3D ทำเป็น Drawing หรือ Drawing ทำเป็น 3D -รับคำนวที่องค์ประกอบบ้าน, ตึกต่างๆ, โกดัง, โรงงาน -รับถอดแบบแปลนเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง(BOQ) #รับเขียนแบบโรงงาน
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
TEL: 063-4182014   คุณประพันธ์
Email: bichunmoo999@gmail.com
LINE ID: kenchiro9999
Tags : รับเขียนแบบโรงงาน,เขียนแบบโรงงาน,รับจ้างเขียนแบบ