แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - มารวย อวยจริง

หน้า: [1] 2 3 ... 24
1
อื่นๆ / อัพเดท: บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2020, 11:35:25 AM »
ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น joker123 ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นสัญญากล่าวถึงสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อเสนอแนะของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้สามัญชนมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากเพิ่มขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในขณะนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำหัวข้อนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อพิเคราะห์ สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในเวลานั้น league88 ถัดมาตอนวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินงาน ส่วนของค่าครองชีพสำหรับการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองลอตเตอรี่มาดำเนินการ

2
ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น joker123 ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อเสนอแนะของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อช่วยเหลือให้ประชากรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ตอนนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำหัวข้อนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อตรึกตรอง ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นดีเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น ถัดมาตอนวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย league88 รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปจัดการ ส่วนของค่าใช้สอยสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองหวยรัฐบาลมาดำเนินการ

3
ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น joker123 ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับคำแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในช่วงเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อใคร่ครวญ ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นดีเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีตอนนั้น ถัดมาช่วงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย แล้วก็กระทรวงศึกษาธิการรับไปดำเนินงาน league88 ส่วนของค่าครองชีพสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองหวยรัฐบาลมาดำเนินการ

4
ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น joker123 ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในตอนนั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำหัวข้อนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อพินิจ ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในตอนนั้น ถัดมาช่วงวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติการ ส่วนของรายจ่ายสำหรับการจัดงานนั้น league88 ได้อนุมัติเงินจากกองลอตเตอรี่มาดำเนินการ

5
ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น joker123 ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุน้อยกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นสัญญากล่าวถึงสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับคำแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อตรึกตรอง ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลานั้น ถัดมาตอนวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปจัดการ ส่วนของค่าครองชีพสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองหวยรัฐบาลมาดำเนินการ league88

6
joker123 ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นคำสาบานเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากเพิ่มขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำหัวข้อนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อไตร่ตรอง สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเวลานี้ ถัดมาช่วงวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น league88 โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปจัดการ ส่วนของค่าใช้สอยสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ

7
joker123 ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นคำสาบานกล่าวถึงสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อเสนอแนะของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อผลักดันให้สามัญชนมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้มากขึ้นเรื่อยๆ ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในช่วงเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อพินิจพิเคราะห์ ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขณะนั้น ถัดมาตอนวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย league88 รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติงาน ส่วนของค่าครองชีพสำหรับในการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ

8
joker123 ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงยิ่งกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นสัญญากล่าวถึงสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อเกื้อหนุนให้ประชากรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในช่วงเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อใคร่ครวญ สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นดีเห็นชอบนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขณะนั้น ถัดมาตอนวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปจัดการ league88 ส่วนของรายจ่ายสำหรับเพื่อการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ

9
อื่นๆ / อัพเดท: ครีมโอปิ้ง O-Ping ราคาส่ง LINE : @a0915600757
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2020, 11:31:32 AM »
joker123 ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำลงมากยิ่งกว่า 18 ปี ตามข้อคิดเห็นเชื่อฟังกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาเกี่ยวกับเด็กมาร่างเป็นคำสาบานกล่าวถึงสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อเสนอแนะของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อสนับสนุนให้พลเมืองมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เพิ่มมากขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อตรึกตรอง สุดท้ายห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีขณะนั้น ถัดมาช่วงวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับวิธีการ ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รวมทั้งกระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติการ ส่วนของรายจ่ายสำหรับในการจัดงานนั้น league88 ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ

10
อื่นๆ / อัพเดท: บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2020, 11:31:08 AM »
joker123 ปี พุทธศักราช 2498 อันเป็นปีที่ทั่วทั้งโลกเริ่มจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติกันขึ้น ซึ่งจะเป็นเยาวชนอายุต่ำยิ่งกว่า 18 ปี ตามความคิดเห็นเชื่อตามกับองค์การสหประชาชาติที่นำปัญหาด้านเด็กมาร่างเป็นสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของเด็ก เมืองไทยได้รับข้อแนะนำของ วี เอ็ม กุลกานี ผู้แทนหน่วยงานสหพันธรัฐเพื่อความสะดวกและปลอดภัยเด็กระหว่างชาติ ผ่านมาทางกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ว่า เมืองไทยควรจะจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ราษฎรมองเห็นจุดสำคัญของเด็กให้เยอะขึ้น ตามที่นานาประเทศกำลังทำอยู่ ในช่วงเวลานั้น สภาวัฒนธรรมแห่งชาติยังไม่ได้ถูกยุบเลิกไป คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งชาติ ก็เลยนำประเด็นนี้ไปสู่ห้องประชุมเพื่อพินิจพิเคราะห์ ท้ายที่สุดห้องประชุมได้เห็นด้วยนำเรื่องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในตอนนั้น ถัดมาตอนวันที่ 27 ก.ค. พุทธศักราช 2498 ได้ลงความเห็นคณะรัฐมนตรีรับแนวทาง ให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และก็กระทรวงศึกษาธิการรับไปปฏิบัติงาน ส่วนของค่าใช้สอยสำหรับการจัดงานนั้น ได้อนุมัติเงินจากกองสลากกินแบ่งมาดำเนินการ league88

11
วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย joker ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกตอนวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตราบจนกระทั่งในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อเชื้อเชิญไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563 โดยมีใจความว่า 918kiss วิชาความรู้รวมทั้งความดีเป็นพื้นฐานสำคัญของ ความดีงามความก้าวหน้าทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจะต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนอบรม ให้ถึงและวิชาความรู้และก็คุณงามความดี เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์ความดีเลิศความรุ่งเรือง ให้แก่ตนแล้วก็แก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

12
อื่นๆ / อัพเดท: บริการจองโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 06, 2020, 11:29:32 AM »
วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย joker ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กหนแรกช่วงวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกว่าในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค. โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชักชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563 โดยมีใจความว่า วิชาความรู้และก็คุณงามความดีเป็นพื้นฐานสำคัญของ คุณความดีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆสิ่งทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจำต้องหมั่นศึกษาเล่าเรียนอบรม ให้ถึงพร้อมวิชาความรู้และก็ความดี เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 918kiss ผู้สามารถประดิษฐ์คุณงามความดีความเจริญก้าวหน้า ให้แก่ตนและก็แก่ส่วนกลาง พระที่นั่งอัมพรสถานที่ พระราชสำนักดุสิต วันที่ 18 ธ.ค. พ.ศ. 2562

13
วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย joker ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกช่วงวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของตุลาคม เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนกว่าในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของมกราคม โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชักชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563 โดยมีใจความว่า วิชาความรู้รวมทั้งความดีงามเป็นพื้นฐานสำคัญของ ความดีความชอบความรุ่งโรจน์ทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจำต้องหมั่นเล่าเรียนอบรม ให้ถึงพร้อมกับวิชาความรู้และก็ศีลธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์ความดีเลิศความรุ่งเรือง 918kiss ให้แก่ตนและก็แก่ส่วนกลาง พระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต วันที่ 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

14
วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย joker ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กทีแรกตอนวันที่ 3 ต.ค. พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ จนถึงในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค. โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชักชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563 โดยมีใจความว่า วิชาความรู้แล้วก็คุณความดีเป็นฐานรากสำคัญของ คุณความดีความเจริญรุ่งเรืองทุกๆอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจะต้องหมั่นเล่าเรียนอบรม ให้ถึงพร้อมทั้งวิชาความรู้รวมทั้งความดีงาม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์ความดีเลิศความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ตนและก็แก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ 918kiss วังดุสิต วันที่ 18 ธ.ค. พ.ศ. 2562

15
วันเด็กแห่งชาติ ของเมืองไทย joker ตรงกับวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค.ของทุกปี เป็นวันหยุดราชการที่มิได้ทดแทนในวันทำงานต่อไป มีการให้คำขวัญวันเด็กทุกปีโดยนายกฯไทย เริ่มจัดงานวันเด็กหนแรกตอนวันที่ 3 เดือนตุลาคม พุทธศักราช 2498 โดยได้กำหนดให้เป็นวันจันทร์แรกของต.ค. เป็นวันเด็กแห่งชาติ ตราบจนกระทั่งในปี พุทธศักราช 2508 ได้ลงความเห็นเปลี่ยนเป็นวันเด็กแห่งชาติมาเป็นวันเสาร์ลำดับที่สองของม.ค. โดยเริ่มจัดงานวันเด็กในปี พุทธศักราช 2509 ในปี พุทธศักราช 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ รายปี พุทธศักราช 2563 เพื่อชักชวนไปลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี พุทธศักราช 2563 โดยมีใจความว่า วิชาความรู้และก็ความดีเป็นพื้นฐานสำคัญของ คุณงามความดีความก้าวหน้าทั้งหมดทุกอย่าง เด็กทุกคนก็เลยจำต้องหมั่นเรียนอบรม ให้ถึงพร้อมวิชาความรู้รวมทั้งศีลธรรม เพื่อจะได้เติบโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ผู้สามารถประดิษฐ์คุณความดีความเจริญรุ่งเรือง ให้แก่ตนและก็แก่สาธารณะ พระที่นั่งอัมพรสถานที่ วังดุสิต วันที่ 18 ธ.ค. พ.ศ. 2562 918kiss

หน้า: [1] 2 3 ... 24